October 14, 2010

Δράσεις στα πλαίσια της καμπάνιας μας για το δικαίωμα επιστροφής και των τελευταίων πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δράσεις στα πλαίσια της καμπάνιας μας για το δικαίωμα επιστροφής και των τελευταίων πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου

Αθήνα, 14/10/2010


Περισσότερα από εξήντα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και εικοσιπέντε μετά την επιστροφή των περισσότερων πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, σε μια μοναδική επίδειξη μισαλλοδοξίας και εκδικητικότητας, καταπάτησης του Συντάγματος και κάθε έννοιας δικαίου, επιμένει να αρνείται στους μη «Έλληνες το γένος», Έλληνες πολίτες που κατέφυγαν στην τότε γιουγκοσλαβική Μακεδονία και σε άλλες χώρες κατά και μετά τον εμφύλιο και διαμένουν έκτοτε εκεί, το δικαίωμα επιστροφής στην Ελλάδα. Κι όλα αυτά παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και τις συστάσεις προς την Ελλάδα Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Ως Αντιεθνικιστική Αντιμιλιταριστική Πρωτοβουλία έχουμε ξεκινήσει καμπάνια για να αφαιρεθεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 106841/1982 και τον Νόμο 1540/1985 η διάκριση «Έλληνες το γένος». Ζητάμε να τερματιστεί επιτέλους αυτή η κατάφωρη αδικία. Πρόκειται για μια απαράδεκτη μεροληπτική, ρατσιστική και μισαλλόδοξη διάκριση, για ένα ανθρωπιστικό και πολιτικό σκάνδαλο. Καμία αντιπαράθεση περί το όνομα της γειτονικής χώρας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση αυτού του αίσχους. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι και το 1949 πρέπει να μπορούν να επανακτήσουν την ελληνική υπηκοότητα και να ισχύσει για τις περιουσίες τους ό,τι ίσχυσε και για τους και τις πρόσφυγες που έχουν ήδη επαναπατρισθεί.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας μας αυτής, συγκεντρώνουμε υπογραφές στο aainit@yahoo.com, δημοσιεύουμε σχετικά δελτία τύπου, άρθρα και αφιερώματα, διοργανώνουμε εκδηλώσεις στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και γυρίζουμε ντοκιμαντέρ με αρχειακό υλικό και μαρτυρίες προσφύγων και παιδιών προσφύγων του εμφυλίου, σε συνεργασία με αντίστοιχα αντιεθνικιστικά και αντιμιλιταριστικά κινήματα στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σκοπός αυτού του ντοκιμαντέρ είναι να αναδειχθούν οι συνέπειες αυτού του απάνθρωπου νόμου στις ζωές των προσφύγων και των παιδιών τους, μέσα από τις δικές τους μαρτυρίες.

Στις 17 Μαΐου 2008 συνδιοργανώσαμε δημόσια εκδήλωση στα Σκόπια για θέματα εθνικισμού, με οργανώσεις νέων αντιμιλιταριστών, και παράλληλα πραγματοποιήσαμε πορεία που πέρασε και από το μνημείο των παιδιών προσφύγων. Στις 2 Νοεμβρίου 2008 συναντήσαμε στα Μπίτολα εκπροσώπους από 25 Συλλόγους Προσφύγων που δρουν στη Δημοκρατία της Μακεδονίας εδώ και δεκαετίες και συζητήσαμε για το ζήτημα αυτό. Στις 11 Ιουλίου 2010 διοργανώσαμε σχετική εκδήλωση στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας στην οποία συμμετείχε και πρόσφυγας από χωριό της Φλώρινας που ζει στα Σκόπια. Στις 9 Οκτωβρίου 2010 επισκεφθήκαμε τα Μπίτολα και πήραμε συνεντεύξεις από πρόσφυγες. Στις 10 Οκτωβρίου πήραμε συνεντεύξεις από πρόσφυγες στα Σκόπια, μιλήσαμε σε εκδήλωση για το θέμα, και συζητήσαμε με πολλά παιδιά προσφύγων, γυναίκες και άντρες. Σημαντικό ζήτημα γι’ αυτούς και αυτές ήταν η σχετική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, και για το λόγο αυτό υπήρξε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσία μας και από τα ΜΜΕ.

Η ζεστή υποδοχή των προσφύγων κάθε φορά που πάμε, δείχνει τη μεγάλη λαχτάρα τους για την αποκατάσταση της ιστορικής αδικίας εναντίον τους, για την οποία τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς οφείλουν να πρωτοστατήσουν. Συνεπώς, χρειάζεται κινητοποίηση όσων δυνάμεων ενδιαφέρονται να συμβάλουν σ’ αυτό τον αγώνα για να διευρυνθεί η απεύθυνσή μας και να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερες πιέσεις.


AΝΤΙΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: aainit@yahoo.com,  Τσαμαδού 13Α, Εξάρχεια, ΑθήναPRESS RELEASE
ACTIONS IN THE FRAME OF OUR CAMPAIGN FOR THE RIGHT OF THE LAST REMAINING POLITICAL REFUGEES OF THE CIVIL WAR TO RETURN BACK IN GREECE


Athens, 14/10/2010


More than 60 years have passed since the end of the civil war and 25 after the return of the majority of the political refugees in Greece. The Greek Government, in a unique display of intolerance and vengefulness, in violation of the constitution and the spirit of justice, insists to refuse to the “Non-Greek by Gender” (former)Greek citizens who took shelter in the former Yugoslavic Macedonia and other countries during and after the civil war, the right to return back to Greece. All this despite the fact that PASOK (Liberal-Socialist Party) has in multiple cases publicly committed itself the multiple reproaches to Greece from European and International Organizations.

The Antinationalistic Antimilitaristic Initiative have formed a campaign to erase the discrimination “Non-Greek by Gender” from the Common Ministerial decision 106841/1982 and from the Law No 1540/1985. We demand that this iniquity be restored. It is a blunt discrimination full of racism and intolerance, a humanistic and political scandal. No confrontation about the name of the neighbor-country can justify the prolongation of this shame. People that where born in Greece till 1949 should have the right to regain their Greek citizenship while the matter of their estate should be resolved the same way it was resolved for the refugees that have been already repatriated.

In the scope of our campaign we have formed a petition in aainit@yahoo.com, we have published press releases, we publish articles we organize events both in the Hellenic Republic and the Republic of Macedonia and we are producing a documentary from archive material, witnesses of the refugees and their children also, in collaboration with counter-part Antinationalistic and Antimilitaristic movements in the Republic of Macedonia. The purpose of this documentary is to depict the effects of this dehumanizing law to the lives of the refugees and their children, through their own experiences.

In t17th of May 2008 we co-organized a public event in Skpoje for matters of nationalism, with organizations of new antimilitarists and we performed a demonstration that passed from the monument of the children of the refugees. In the 2nd November 2008, in Bitola, we met with representatives from 25 Organizations of Refugees that are active in the Republic of Macedonia for decades and we discussed about their demands. In 11th of July 2010 we organized an event in the Athens Antiracist Festival where a refugee from a village in Florina, who now lives in Skopje was invited. In 9th October 2010 we visit the town of Bitola where we took several interviews from refugees. In 10th of October 2010 we took several interviews in Skopje, we participated in a relevant event with many children of the refugees, both men and women. An important issue for them was the question placed by SYRIZA (radical-left Party) in the parliament last week, which was the primary reason why the Press was so interested for our presence there.

Every time we visit the Republic of Macedonia, we get a warm welcome, which shows how strong their desire is for the rectification of that historical iniquity against them, for which the Parliamentary Parties of the Left have to play the leading role. Therefore, there is a great demand for mobilization of all forces that are interested in promoting this struggle, so that our applies can be heard louder and our throng stronger.


ANTINATIONALISTIC - ANTIMILITARISTIC INITIATIVE

July 19, 2010

ΕΠΟΧΗ: Να επιστρέψουν οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου

Εφημερίδα "ΕΠΟΧΗ"
Να επιστρέψουν οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου

Κυριακή, 18 Ιούλιος 2010

Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιουλίου στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η εκδήλωση για το δικαίωμα της επιστροφής, με την παρουσία του Γκιόργκι Καντζούροφ, μέλους του προσφυγικού συλλόγου «Σκοπός Παπαδιά», στα Σκόπια. Αρκετές φορές, από τις σελίδες της «Εποχής», έχουν γραφτεί πολλά για τη συγκλονιστική αυτή ιστορία. Η ήττα του εμφυλίου ανάγκασε τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αλλά και τα παιδιά τους να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για να γλυτώσουν τη σφαγή. Το 1982 επετράπη από την ελληνική πολιτεία να επιστρέψουν οι πολιτικοί πρόσφυγες και να αποζημιωθούν γα τις περιουσίες τους, όχι όμως όλοι και όλες. Με μια ρατσιστική διάταξη αφαιρείται αυτό το δικαίωμα στους «μη Έλληνες το γένος», (σε ποιό γένος ανήκουν αλήθεια;), όπως τους χαρακτήρισε ο νόμος, σε όσους δηλαδή έφυγαν από τους νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Φλώρινας, και κατέφυγαν μέσα από μια Οδύσσεια, στην τότε Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Το δικαίωμα στην επιστροφή και το οριστικό κλείσιμο των πληγών του εμφυλίου, ήταν το επίκεντρο της συζήτησης στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, όπου παρουσιάστηκε από τον Τάσο Κωστόπουλο και το ιστορικό και ιδεολογικό περιεχόμενο αυτής της διάκρισης εναντίον ελλήνων πολιτών.

Ο Γκιόργκι Καντζούροφ, όπως μας περιέγραψε στις ερωτήσεις που του κάναμε, γεννήθηκε στη Σέτινα (σήμερα λέγεται Σκοπός) της Φλώρινας το 1940. Το 1948, το χωριό κάηκε σε μια μάχη μεταξύ των ανταρτών και του στρατού και έφυγαν με τα πόδια για τα σύνορα. Πήγε αρχικά στην Τσεχοσλοβακία, όπου έμεινε μαζί με δεκάδες παιδιά του εμφυλίου σε ορφανοτροφείο, και από κει το 1955 η οικογένεια του, διάσπαρτη μέχρι τότε, κατάφερε να συναντηθεί στην Δημοκρατία της Μακεδονίας όπου μένουν μέχρι σήμερα. «Ποτέ δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στον τόπο μας και ποτέ δεν μας εξήγησε κανείς γιατί, παρόλο που ήμασταν παιδιά, τότε, και τα παιδιά έχουν επιπλέον ανθρώπινα δικαιώματα», όπως χαρακτηριστικά μας είπε.
Κυριακή Κλοκίτη,
Αλεξία Τσούνη

May 9, 2010

Όχι στους εξοπλισμούς Όχι στους Εθνικισμούς

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις πολεμικές δαπάνες

Φτάνει πια με την «ιερή αγελάδα» των εξωφρενικών εξοπλισμών!
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις πολεμικές δαπάνες
Μπροστά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 9-5-2010 στις 11 π.μ.


Την ώρα που τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης, του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν εφιαλτικές διαστάσεις, καταδικάζοντας στη φτώχεια, στην ανεργία, στον αποκλεισμό και στο μόνιμο άγχος εκατομμύρια ανθρώπους, και κυρίως εμάς τις γυναίκες, αυτήν ακριβώς την ώρα της μεγαλύτερης κρίσης, η μικρή Ελλάδα κατέχει στην Ευρώπη ένα θλιβερό ρεκόρ:

Είναι πρώτη στις στρατιωτικές δαπάνες! Φιγουράρει στην πέμπτη θέση των καλύτερων πελατών των εμπόρων όπλων παγκοσμίως. Μαζί με τη γειτόνισσα της την Τουρκία, σπαταλάνε τα οικονομικά τους σε εξωφρενικές στρατιωτικές δαπάνες. Οι δύο κυβερνήσεις, αγοράζοντας εντελώς άχρηστους –και αχρείαστους- πυραύλους, αεροπλάνα, υποβρύχια και τανκς, θυσιάζουν στο βωμό των στρατιωτικών βιομηχανιών των μεγάλων εμπόρων όπλων ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας και πολλών άλλων, την πρόσβαση των λαών μας, και κυρίως των γυναικών στην εργασία, στην στέγη, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην χαρά της ζωής…

Τουρκία και Ελλάδα αποτελούν τον καλύτερο πελάτη των εμπόρων όπλων! Των ίδιων εμπόρων όπλων που σε συνεργασία με τις δύο κυβερνήσεις και υπό τη σκέπη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πετσοκόβουν μισθούς, συντάξεις, κοινωνική προστασία και εργασιακά δικαιώματα!

Η στοιχειώδης λογική θα υπαγόρευε τώρα, την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, αυτή η πολιτική των πανάκριβων εξοπλισμών, να εγκαταλειφθεί στο όνομα άλλων προτεραιοτήτων όπως π.χ. της επιβίωσης των λιμοκτονούντων συνταξιούχων, της προστασίας των ανέργων ή της στοιχειώδους στήριξης των όλο και πιο εξαθλιωμένων μονογονεϊκών οικογενειών που κατά 90% τουλάχιστον έχουν υπεύθυνη μια γυναίκα.

Όμως, οι δύο κυβερνήτες δεν λένε να ακούσουν τη φωνή της λογικής: συνεχίζουν την πολιτική των τερατωδών στρατιωτικών δαπανών, πλουτίζοντας τους αμερικανούς, γερμανούς, γάλλους και τόσους άλλους εμπόρους κανονιών, και δευτερευόντως τους έλληνες «εταίρους» τους που εισπράττουν τις διαβόητες (πλουσιοπάροχες) μίζες τους.

Δεν πάει όμως άλλο! Φτάνει πια με την ελληνική «ιερή αγελάδα» των τρελών εξοπλισμών που κανείς δεν τολμάει να αγγίξει! Και ακριβώς επειδή δεν πάει άλλο, εμείς της Παγκόσμιας Πορείας Γυναικών απαιτούμε:

• Να σταματήσει ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών Ελλάδας και Τουρκίας

Να αναθεωρηθούν τώρα δραστικά προς τα κάτω τα εξοπλιστικά προγράμματα

• Καμία συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, όπως στο Αφγανιστάν και στο Κόσοβο.

• Επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, στέγαση, προστασία περιβάλλοντος, κλπ.) που χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες και η κοινωνία ολόκληρη

• Δημιουργία δομών στήριξης ενάντια στη βία κατά των γυναικών

• Λεφτά για να καταπολεμηθεί η φτώχεια, που πλήττει κυρίως τις γυναίκες και όχι για όπλα

Οι πόλεμοι και οι κατοχές συνεχίζονται
Οι πολεμικές δαπάνες στα ύψη

Στην επέτειο των 65 χρόνων από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ανθρωπότητα δεν βρίσκεται κοντά στην ειρήνη, αφού δεκάδες πόλεμοι εξελίσσονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ οι πωλήσεις όπλων αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 21% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση παγκοσμίως στις εισαγωγές οπλικών συστημάτων και κατέχει την 13η θέση στον κόσμο σε ποσοστό πολεμικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ, ενώ το τρέχον έτος της σκληρής λιτότητας για τα λαϊκά στρώματα, θα πληρώσει 10 δισ. ευρώ για τις εξοπλιστικές δαπάνες και άλλα 500 εκατ. ευρώ για το κόστος των ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό, δηλαδή για τις κατοχές. Μαζί με αυτά, οι μίζες και η διαφθορά περί την προμήθεια των όπλων και των πολεμικών υλικών ανεβάζουν τους λογαριασμούς και διαμορφώνουν ισχυρές ομάδες συμφερόντων για τη συνέχιση της διαρκούς γιορτής των πολεμικών δαπανών.

Η Παγκόσμια Πορεία Γυναικών διαμαρτύρεται σήμερα για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και θέλει να υπογραμμίσει ότι οι εθνικισμοί και η υποδαύλισή τους είναι το απαραίτητο έδαφος για να εμποτίζονται οι λαοί με το δηλητήριο του αμοιβαίου μίσους. Το 2010, ένας από τους τέσσερις πυλώνες διεθνούς δράσης μας είναι η αντίσταση των γυναικών στο μιλιταρισμό και στον πόλεμο. Θα πορευόμαστε μέχρι που οι γυναίκες να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν ως πρωταγωνίστριες της ειρήνης και της διαδικασίας ανοικοδόμησης μετά από πολέμους και για τη διατήρηση της πραγματικής ειρήνης στις χώρες μας. Σε χώρες που δεν υπάρχει πόλεμος στο εσωτερικό αλλά συμμετέχουν στις κατοχές, αγωνιζόμαστε ενάντια στους εξοπλισμούς και για την επιστροφή των στρατευμάτων.

Καταγγέλλουμε την πατριαρχική φύση των πολέμων, τη δημιουργία της «αρρενωπότητας» μέσα από την εκπαίδευση στη βία που συχνότατα στρέφεται εναντίον των γυναικών, την υποχρέωση των γυναικών να συντηρήσουν χωρίς μέσα τις οικογένειές τους σε συνθήκες συγκρούσεων, τη μετατροπή των σωμάτων των γυναικών σε πεδία μάχης αντίπαλων στρατών, τη μεγέθυνση της καταναγκαστικής πορνείας γύρω από κάθε στρατόπεδο σε συνθήκες πολέμων και κατοχής.

Συμμετέχουμε στις πανευρωπαϊκές δράσεις που οργανώνονται σήμερα από δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ με τα συνθήματα:

• Ποτέ πια φασισμός

• Ποτέ πια πόλεμος

• Όχι στους εξοπλισμούς, όχι στους εθνικισμούς

Στην εκδήλωση συμμετέχει και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, το Δίκτυο Γυναικών ΣΥΡΙΖΑ, η Αντιεθνικιστική Αντιμιλιταριστική Πρωτοβουλία και άλλες συλλογικότητες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ερεσσού 12 – Αθήνα - Τηλ. 210-9239-315
e.mail: PagkosmiaPoreiaGinaikon@yahoo.com
Site: www.poreiagynaikon.gr
http://www.worldmarchofwomen.org